Media contributions (writings and interviews)

Popular writings
Søvik, A.O.: “Ateismekritikk.” Romsdals Budstikke, 15.11.2019: 23
Søvik, A.O.: “Om ateismekritikk.” Romsdals Budstikke, 02.11.2019:40
Søvik, A.O.: “Intelligent design fungerer ikke som naturvitenskapelig teori.” Vårt Land, 31.10.2019: 17.
Søvik, A. O.: “ Godt råd å lytte til forskerflertallet.” Vårt Land, 18.09.2018: 17.

Søvik, A. O.: “ Den bortkomne sønn er allti
d velkommen hjem.” Vårt Land, 13.09.2018: 19.
Søvik, A. O.: “ Hva vil det si at noe er sant? ” 
Vårt Land, 01.09.2018: 35.
Søvik, A. O.: “Forutsette at Gud eksisterer?” Dagen, 21.08.2018: 17.

Søvik, A. O.: Svar til Jon Kvalbein. Dagen, 20.06.2018: 23.
Søvik, A. O.:“
Immun for kritikk. Dagen, 02.06.2018: 16.
Søvik, A. O.: “Den kritiske tenknings evangelium.” Aftenposten, 25.03.2018: 3.
Søvik, A. O.: “Til forsvar for dyden.” Morgenbladet, 23.02.2018: 26.
Søvik, A.O.: “Svar på tiltale”. Vårt Land, 28.11.2017: 16-17.
Søvik, A.O.: “Guds eksistens forutsettes ikke”. Vårt Land, 27.10.2017: 25.
Søvik, A.O.: “Trenger Gud forsvar?”. Vårt Land, 20.07.2017: 19.
Søvik, A.O.: “Oppstandelses-debattens kjerne”. Vårt Land, 05.05.2017: 27.
Søvik, A.O.: “Vitenskapens Satan og helvete”. Morgenbladet, 05.05.2017: 27.
Søvik, A.O.: “Ingen motsetning mellom meg og dikterne”. Vårt Land, 20.04.2017: 21.
Søvik, A.O.: “Ikke tåpelig med kamera”. Vårt Land, 19.04.2017: 19.
Søvik, A.O.: “Visst kan den sannsynliggjøres”. Vårt Land, 08.04.2017: 33.
Søvik, A.O.: “Hvorfor døpe spedbarn?”. Vårt Land, 31.03.2017: 24-25.
Søvik, A.O. “Avsluttende replikk til Årikstad og Eskeland.” Dagen, 31.03.2017: 32.
Søvik, A.O. “Om kristen teologi.” Dagen, 16.03.2017: 17.
Søvik, A.O./ Bjørn Are Davidsen: “Feil om usaklighet.” Dagen, 15.03.2017: 27.
Søvik, A.O.: “Replikk til Dag Mysen om dyr”. Vårt Land, 14.03.2017: 17.
Søvik, A.O.: “Om dyrs frelse.” Vårt Land, 09.03.2017: 18.
Søvik, A.O. “Barrierer mot kristen tro.” Dagen, 08.03.2017: 24.
Søvik, A.O. “Oppsummering.” Dagen, 02.03.2017: 17.
Søvik, A.O. “Enige i mye.” Dagen, 01.03.2017: 18.
Søvik, A.O./ Bjørn Are Davidsen: “Informasjon om metafysikk.” Dagen, 28.02.2017: 17.
Søvik, A.O. “Svar til Tveter, Tyvand og Sæbø.” Dagen, 22.02.2017: 24.
Søvik, A.O.: “Verdslige verdier motiverer like godt til ondskap”. Religioner.no, 15.02.2017.
Søvik, A.O. “Menneskesinn og språk.” Dagen, 13.02.2017: 19.
Søvik, A.O.: “Det finnes også sekulære veier til helvete”. Religioner.no, 07.02.2017.
Søvik, A.O./ Bjørn Are Davidsen: “Til Tveter og Tyvand om informasjon.” Dagen,
    04.01.2017: 26.
Søvik, A.O.: “Hvorfor gjør mennesker onde ting mot hverandre?” Faktafyk, 4, 2016: 39-41.
Søvik, A.O.: “Hitler, Gud og Ottosens bibelsyn.” Vårt Land, 01.12.2016: 19.
Søvik, A.O.: “Ottesen og Ottosen - likere enn du tror. ” Vårt Land, 26.11.2016: 35.
Søvik, A.O.: “Espen Ottosen og jeg.” Vårt Land, 21.11.2016: 18-19.
Søvik, A.O.: “Poenget Ole Martin Moen ikke synes å forstå.” Morgenbladet.no, 18.11.2016.
Søvik, A.O.: “Ikke tilstrekkelig logikk.” Religioner.no, 01.11.2016
Søvik, A.O./ Bjørn Are Davidsen: “Styrker myter om kristentro.” Vårt Land, 26.10.2016: 22-23.
Søvik, A.O. / Bjørn Are Davidsen: “Kjell Tveters informasjonsargument er uholdbart.” Dagen, 18.10.2016: 3
Søvik, A.O.: “Uvitenskapelig?” Klassekampen, 06.10.2016: 24.
Søvik, A.O. / Bjørn Are Davidsen: “Feilslutning fra Skartveit om evolusjon og etikk”. Dagen, 05.10.2016: 25.
Søvik, A.O.: “ Rett fokus, Blomkvist.” Religioner.no, 26.09.2016
Søvik, A.O.: “ Vennligst ikke tillegg meg meninger, Blomkvist.” Religioner.no, 15.09.2016
Søvik, A.O.: “Har vi mennesker fri vilje?” Vårt Land, 12.09.2016: 18-19.
Søvik, A.O.: “Finnes fri vilje? Noen valg kan spores tilbake til deg og ikke lenger.” Forskning.no, 12.09.2016.
Søvik, A.O.: “ Noe fra ingenting, en logisk umulighet.” Religioner.no, 04.09.2016
Søvik, A.O.: “Gudsbilde” Vårt Land, 13.04.2016: 21.
Søvik, A.O.: “Forfeilet kritikk mot religion” Vårt Land, 14.03.2016: 20-21.
Søvik, A.O.: “Midt i religionskritikken” Lys og liv, 2, 2016: 16-17.
Søvik, A.O.: “Hvordan ser utdanning ut i fremtiden?” Lys og liv, 1, 2016: 16-17.
Søvik, A.O.: Er gudsbegrepet selvmotsigende?, verdidebatt.no, 21.10.2015
Søvik, A.O.: “Unikt argument for Guds eksistens”. Vårt Land, 19.10.2015: 18-19.
Søvik, A.O.: “Barnslig”. Vårt Land, 10.07.2015: 27.
Søvik, A.O.: «Hvor kommer ondskapen fra?» nrk.no/Ytring, 22.06.2015
Søvik, A.O.: “Livets utganger”. Vårt Land, 17.06.2015: 20.
Søvik, A.O.: “Godt spørsmål om livets utgang”. Vårt Land, 11.06.2015: 21.
Søvik, A.O.: “Det var en tilfeldighet”. Vårt Land, 11.06.2015: 21.
Søvik, A.O.: “Kan Gud skape ved evolusjon?”. Vårt Land, 08.06.2015: 18-19.
Søvik, A.O.: “Ikke knefall for tidsånden”. Vårt Land, 03.06.2015: 20.
Søvik, A.O.: “Hva er meningen med livet?”. Vårt Land, 13.05.2015: 22-23.
Søvik, A.O.: «Hvorfor skapte Gud menneskene på jorden?», Hjem, nr 3, 2015: 29.
Søvik, A.O.: “Gud – og Tor med hammeren”. Vårt Land, 17.02.2015: 15.
Søvik, A.O.: “Fiendebilder uten religion”. Vårt Land , 22.1.2015: 21.
Søvik, A.O.: “Svar til Frode Korslund”. Vårt Land, 13.02.2015: 23.
Søvik, A.O.: Prisverdig av Støre å ha to tanker i hodet, verdidebatt.no, 15.01.2015
Søvik, A.O.: Foreword to C. S. Lewis’ The Problem of Pain, Oslo: Luther forlag, 2014.
Søvik, A.O.: «Hvordan bør vi tolke Bibelen?», verdidebatt.no, 17.06.2014.
Søvik, A.O.: «Rasjonelt å tro på mirakler», Vårt Land, 25.09.2014: 22.
Søvik, A.O.: «Rasjonell tro på mirakler», verdidebatt.no, 25.09.2014.
Søvik, A.O.: «Usanne beretninger fra himmelen», verdidebatt.no, 24.09.2014.
Søvik, A.O.: «Tillit til Bibelen», Vårt Land, 15.08.2014: 39.
Søvik, A.O. og Henriksen, J.-O.: «Ottosen svekker Bibelens autoritet». Vårt land, 2014: 25.
Søvik, A.O.: «Svar til Espen Ottosen.» Luthersk Kirketidende, 149, 14, 2014: 364.
Søvik, A.O.: «Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen at han fins?», verdidebatt.no, 04.04.2014.
Søvik, A.O.: «Svar til Ingvar Clausen om skapelse og evolusjon» Budbæreren, 19. 02.2014: 12.
Søvik, A.O.: «Guds eksistens». Dagbladet, 06.12.2013: 76.
Søvik, A.O.: «Ikke fornekt». Vårt Land, 31.10.2013: 25.
Søvik, A.O.: «Min teologi om skapelsen». Vårt Land, 29.10.2013: 21.
Søvik, A.O.: «Vært i himmelen?» Vårt Land, 28.10.2013: 20.
Søvik, A.O.: «Min prosentregning». Vårt Land, 23.10.2013: 25.
Søvik, A.O.: «Tvilsomt om Eben Alexander har vært i himmelen». Dagen, 20.09.2013: 3.
Søvik, A.O.: «Likkledet i Torino er ekte». Vårt Land, 19.09.2013: 23.
Søvik, A.O.: «Fornuftig å tro at Gud fins». Vårt Land, 12.08.2013: 22-23.
Søvik, A.O.: “Lov evig troskap”. Vårt land, 01.06.2013: 39.
Søvik, A.O. og Bjørn Are Davidsen: “Har kvinner sjel?”. Morgenbladet,15.03.2013: 22.
Søvik, A.O.: “Utfordring til de klarsynte”. Morgenbladet, 23.11.2012: 18.
Søvik, A.O.: “Fryktelig om helvete”. Vårt land, 05.11.2012: 20.
Søvik, A.O.: “Usanne beretninger fra himmelen”. Vårt land, 24.10.2012: 23.
Søvik, A.O.: “Etterpåklokskapens blindhet”. Vårt land, 15.08.2012: 25.
Søvik, A.O.: “Etisk rett å drepe uskyldige?”. Vårt land, 30.04.2012: 20-21.
Søvik, A.O.: “Ikke grunnlag for rimelig tvil”. Vårt land, 12.02.2012: 40-41.
Søvik, A.O.: “Hva er fortapelse? ” Ungdomsarbeid.no, http://www.ungdomsarbeid.no/nett-tips/fortapelse-og-rob-bell/, 05.10.2011
Søvik, A.O.: “Dawkins' tro”. Vårt land, 21.09.2011: 25.
Søvik, A.O.: “Kan religiøse påstander kritiseres?” Forskning.no, http://www.forskning.no/artikler/2011/juni/290134, 08.06.2011.
Søvik, A.O.: “Når er mennesker ansvarlige?” Vårt land, 05.12.2011: 22-23.
Søvik, A.O.: “Svar til Rolf Rølling” Klassekampen, 19.08.2010: 21.
Søvik, A.O.: “Arv eller miljø?” Vårt land, 09.04.2010: 21.
Søvik, A.O.: “Det ondes problem”. Forskning.no, http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/244134, 16.03.2010.
Søvik, A.O.: “Hvordan argumentere for at innholdet i kristen tro er sant?” Lys og liv, 76, 2, 2010: 16-17.
Søvik, A.O.: “Hvorfor lar Gud det være så mye vondt i verden?” Fet menighetsblad, 56, 3, 2010: 6.
Søvik, A.O.: “Religionskritikk: hvem har rett og hvem tar feil?” Vårt land, 25.01.2010: 24.
Søvik, A.O.: “Var Sokrates et esel? ” Fædrelandsvennen, 03.01.2008: 10.
Søvik, A.O.: “Jakten på vrangforestillinger”. Ikon: Studentmagasinet Ikon, 1,2, 2007: 50.
Søvik, A.O.: “Rasjonell tale om Gud”. Argument, 2, 2, 2007: 42-43.
Søvik, A.: “Troen i fare?” Credo, 6, 2005: 8-10.

Academic interviews (from 2010)
Søvik, A.O./ Eivind Algrøy: «Han har forsket seg fra det ondes problem til strafferettslig
            tilregnelighet. - Nye svar skaper nye spørsmål, sier MF-forsker.» Dagen, 04.10.2019:
            18-19.
Søvik, A.O./ Kirsti Kraft/Paul Otto Brunstad/Siren Eriksen. «Verden har mistet sine dyder».
            Dagens perspektiv, 05.07.2019: 10-13.
Søvik, A.O./Thomas Erlandsen/Dan Thomas Tveita: “Tro med byggeklosser”. Reisen
            Podcast, 04.10.2018.
Søvik, A.O./ Eivind Algrøy: «Det disiplenes øyne så», Dagen, 25.05.2018: 16-17.
Søvik, A.O./Kirsti Kraft: «Først litt tilfeldig, så ganske flaut.» Kraft podcast, NRK P2, 28.03.2018.
Søvik, A.O./Ingeborg Misje/Andrew Davison: «Avviste av Gud stod bak Big bang», Vårt Land, 15.03.2018: 12-13.
Søvik, A.O./ Sondre Bjørdal/ Lars Fr. Svendsen m.fl: «Ondt ikon», Vårt Land, 27.11.2017: 8-9.
Søvik, A.O./ Elise Kruse/ Bjarte Leer-Helgesen m.fl: «Mener ‘mobilmirakel’ håner Gud», Vårt Land, 28.10.2017: 9.
Søvik, A.O./ Lars Gilberg/ Agnes Ravatn et al: «Valgte vekk valgene», Vårt Land, 01.09.2017: 17-20.
Søvik, A.O./ Eivind Algrøy: «Pris til kristen filosof», Dagen, 28.04.2017: 13.
Søvik, A.O./ Ane Bamle Tjellaug: «Forholdet vi har til dyr utfordrer moralen vår», Vårt Land, 24.10.2016: 25-26.
Søvik, A.O./ Eivind Algrøy: «En potent begynnelse», Dagen, 24.10.2016.
Søvik, A.O: Intervju på Radio Sunnmøre, 24.10.2016.
Søvik, A.O./ Caroline Teinum Gilje/ Bernt Oftestad: «Står fast ved Mor Teresas helgenstatus», «Slik jobber pavens mirakelkommisjon» Vårt Land, 06.09.2016:         10-11.
Søvik, A.O/ Sindre Eikje: Intervju på Radio Nova, 26.08.2016.
Søvik, A.O./ Caroline Teinum Gilje/ Anne Austad/ Silje Trym Mathiassen: «Kristne opplever ‘dødekontakt’ som trosstyrkende» Vårt Land, 25.08.2016: 14-15.
Søvik, A.O./ Caroline Teinum Gilje/ Asbjørn Simonnes/ Rune Mjølhus: «Har bedt for døde som er blitt levende.» Vårt Land, 09.06.2016: 10-11.
Søvik, A.O./ Eivind Algrøy: «Ikke lenger selvsagt at vi har fri vilje» Dagen, 21.05.2016: 23.
Søvik, A.O./ Eivind Algrøy m.fl.: «Da disiplene tok fyr.» Dagen, 13.05.2016: 24-25.
Søvik, A.O./ Anita G. Digernes/ Knut Arild Hareide/ Jørgen Lorentzen/ Susanne Kaluza: «Pappaen som steller heime» Vårt Land, 09.04.2016: 19-23.
Søvik, A.O./ Bård Bøe/ Leif Egil Reve: «De mest stilte spørsmålene til kristne.» Vl.no/tro24, 01.02.2016.
Søvik, A.O./ Kai Erik Westergaard/ Andreas Wahl Blomkvist: «Stor splid om ingenting.» Religioner.no, 09.11.2016.
Søvik, A.O./ Vegar Isachsen: «En samtale om det ondes problem». NMS U Magazin, 4, 2015: 6-7.
Søvik, A.O./Bård Bøe et al: «Verdens mest populære bibelvers», vl.no/tro24, 11.12.15
Søvik, A.O./Bård Bøe et al: ««Nigger» er det nye «Gud»», vl.no/tro24, 04.11.15
Søvik, A.O./ Bjørn Are Davidsen/Lars O. Flydal: «Jakten på Guds eksistens», Vårt Land, 17.11.2015: 16-17.
Søvik, A.O./Bjørn Are Davidsen/Bjarne Østebø: “ Kristne må ha gode argumenter for troen”. Dagen, 28.10.2015: 19.
Søvik, A.O./ Bjørn Are Davidsen/Erlend Friestad: «Teologisk og etisk svikt.», Vårt Land, 04.09.2015: 15
Søvik, A.O./ Anders Myklebust m.fl: «Hjernesjukdom ga Jesus og Muhammed syner.», Vårt Land, 07.04.2015: 6-7.
Søvik, A.O./ Børre Olsen: «Likkledet i Torino», Agderposten Xtra, 25.03.2015: 36.
Søvik, A.O./ Bård Bøe et al: «Likklede skal trekke turister», Vårt Land, 29.01.2015.
Søvik, A.O./ Ingjerd Våge: «Fnyser av «himmelbøker».», Vårt Land, 19.01.2015: 32.
Søvik, A.O./ NPK et al: «Mysteriet Julestjerna». Nationen, 24.12.2014:12-13
Søvik, A.O./Hans-Petter Halvorsen/Aase Cathrine Myrtveit: «Mirakeltro». Verdibørsen, NRK P2, 20.12.2014.
Søvik, A.O./Hans-Petter Halvorsen/Aase Cathrine Myrtveit: «Hvem var Jesus?». Verdibørsen, NRK P2, 13.12.2014.
Søvik, A.O./Hans-Petter Halvorsen/Aase Cathrine Myrtveit: «Kristendom og evolusjon». Verdibørsen, NRK P2, 06.12.2014.
Søvik, A.O./ Caroline Teinum Gilje/ Magne Arve Flaten: «Ingen kan helbrede». Vårt Land, 06.11.2014: 18
Søvik, A.O./ Bjørn Are Davidsen/ Anita Grønningsæter Digernes: «Prest vil døype romvesen.», Vårt Land, 27.09.2014: 9
Søvik, Atle Ottesen; Ottosen, Espen; Kalvig, Anne; Ighanian, Catherine Gonsholt: «Noe spekulativ». Verdens Gang, 20.09.14: 44
Søvik, Atle Ottesen; Mjøen, Lars; Dahl, Laila Riksaasen; Åleskjær, Thomas; Torkelsen, Per Inge; Gilje, Caroline Teinum; Søvik, Oddvar: «Uenige om kristenvits-
    grense.»  Vårt Land, 12.09.2014: 15.
Søvik, A.O./Hans-Petter Halvorsen/Aase Cathrine Myrtveit: «Hva skjer etter døden?». Verdibørsen, NRK P2, 24.05.2014.
Søvik, A.O./Hans-Petter Halvorsen/Aase Cathrine Myrtveit: «Historien om Jesus». Verdibørsen, NRK P2, 10.05.2014.
Søvik, A.O./Hans-Petter Halvorsen/Aase Cathrine Myrtveit: «Kan tro og vitenskap forenes?». Verdibørsen, NRK P2, 26.04.2014.
Søvik, A.O./C.T.Gilje: "Jesus ble korsfestet med hendene over hodet". http://www.vl.no/troogkirke/jesus-ble-korsfestet-med-hendene-over-hodet/,
    05.04.2014.
Søvik, A.O./Øyvind Skogmo Hansen: «Norske eksperter slakter italiensk forklaring på Jesus- mysteriet», nrk.no/viten, http://www.nrk.no/viten/slakter-
    forklaring-pa-jesus-gate-1.11540900, 19.02.2014.
Søvik, A.O./S.Ø-Blystad: «Anbefaler kunnskap mot flauhet», Vårt Land, 04.02.2014
Søvik, A.O./ Hans-Petter Halvorsen/Caroline T. Gilje: «Søker sannheten – tror ikke bevis finnes». Vårt Land, 16.01.2014.
Søvik, A.O./Eirik Omvik: «Roser ny dokumentar». Vårt Land, 07.01.2014.
Søvik, A.O. m.fl: «Mysteriet julestjernen». Dagsavisen, 18.12.2013.
Søvik, A.O./Hans-Petter Halvorsen/Aase Cathrine Myrtveit: «Hvis Gud er død, er alt tillatt». Verdibørsen, NRK P2, 07.12.2013.
Søvik, A.O./Hans-Petter Halvorsen/Aase Cathrine Myrtveit: «Det ondes problem». Verdibørsen, NRK P2, 30.11.2013.
Søvik, A.O./Hans-Petter Halvorsen/Aase Cathrine Myrtveit: «Har vi fri vilje?» Verdibørsen, NRK P2, 16.11.2013.
Søvik, A.O./Kjell Tveter/Anders Myklebust: «Utviklingslære vs intelligent design». Vårt Land, 16.10.2013.
Søvik.A.O./Randi Helen Nodeland: «Argumenterer for at likkledet er ekte». Forskning.no, 21.09.2013, http://www.forskning.no/artikler/2013/september
    /367512
Søvik.A.O./Johannes Ek Reindal: «Skeptisk til nær-døden-opplevelser». Dagen, 20.09.2013.
Søvik, A.O./ Alf Gjøsund: «Debattkongen på MF». Vårt Land, 05.09.2013.
Søvik, A.O./Eivind Algrøy: «Håper internett-trollene sprekker». Dagen, 12.08.2013.
Søvik, A.O m.fl: «Mener kristne er ureflekterte». Vårt Land, 12.08.2013.
Søvik, A.O./Bjørn Olav Hammerstad: “Spor av Guds DNA”. Dagen, 25.05.2013: 20-21.
Søvik, A.O./Magnus Brenna Lund: “Tirsdagsforum om ondskap”. NRK TV Distrikstnyheter Østfold, http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold
    /dkos99041613/16-04-2013#t=10m17s, 16.04.2013: 10:20-13:04.
Søvik, A.O./Nils-Ove Støbakk: “Kristen bestselger blir beskrevet som oppspinn”. Dagen, 27.12.2012: 1,4-5.
Søvik, A.O./Stein Gudvangen: “Big Bang-"bevis" er ingen big deal”. Dagen, 05.07.2012: 7.
Søvik, A.O./Eivind Algrøy: “Har Jesus virkelig stått opp?”. Dagen, 31.03.2012: 28-29.
Søvik, A.O./Eivind Algrøy: “Om Gud og ondskapen”. Dagen, 24.01.2012: 18-19.
Søvik, A.O./Ida Marie Haugen Gilbert: “Hvordan løse det ondes problem?” Akt: Aktuelt kristenradikalt tidsskrift, 18.11.2010: 12-14.
Søvik, A.O./ Pål Hellesnes: “Vil løse det ondes problem”. Klassekampen, 28.07.2010: 10-11.
Søvik, A.O./Tora Ulstrup: “Himmelsk løsning på det ondes problem”. Morgenbladet, 28.05.2010: 40.
Søvik, A.O./Aase Cathrine Myrtveit: Interview on the problem of evil. Verdibørsen, NRK P2 (radio), 27.03.2010.