Teaching (current)

H2018
Ex.fac. (EX1020/1025) Kritisk tenkning
Ex.fac (Ex1022) Critical thinking and academic writing
Fil2010/5010 Religionsfilosofi og metafysikk/ De store spørsmålene (rent nettstudium)
Sam2020 Folkemord (rent nettstudium)

V2018
Ex.phil. (EX1020)
Fil2010/5010 Religionsfilosofi og metafysikk/ De store spørsmålene (rent nettstudium)
Sam2020 Folkemord (rent nettstudium)